Bild av Färingtofta Kyrka

Bild som logga för Färingtofta Norra

Fiber i Färingtofta!

 

Bjärekraft har nu uppdaterat sin hemsida med vilka fastigheter som är med i den ansökan för landsbygdsstöd som godkänts.

Från huvudsidan väljer man fiber och skriver sedan in sin adress och kan då anmäla sitt intresse.

Hur man kommer behandla fastigheter som ligger utanför området vet jag inte mer än att det är viktigt anmäla sitt intresse oavsett om man bor i eller utanför området.

Ett informationsmöte kommer att hållas i Tornsborg  den 23 November klockan 18.30. Bjärekraft kommer skicka ut inbjudan cirka 2 veckor innan.

Har man inte möjlighet kommer även möte hållas andra på andra platser i kommunen, datum enligt nedan:

Gråmanstorp bygdegård 15 November kl 18.30
Åbyskolan 22 November kl 18.30

Vi kommer även samla till möte med eller utan bjärekraft i början av nästa år. Separat genomgång på pensionärsföreningens månadsmöten kommer hållas. Ge gärna förslag på andra sammankomster vi borde informera på.

Rate this Content 1 Votes

Färingtofta IK:s Logotyp

V�dret F�ringtofta