Färingtofta rödakorskrets

Färingtofta rödakorskrets är en liten krets med ca 80 medlemmar. Vi är tacksamma för alla trogna medlemmar men skulle gärna se att fler nya medlemmar anmäler sig.

Vi verkar för ge de mest utsatta människorna i landet och världen stöd och hjälp.

Vår verksamhet i Färingtofta består av att vi:

  • Ordnar kurser i Första hjälpen -hjärt och lungräddning.
    Har Du inte nyligen deltagit i en sådan kurs så håll utkik på hemsidan när nästa kurs går av stapeln!!
    Lär Dig rädda liv —för någon annans skull!
  • Besöker de äldre i Färingtofta i hemmen eller på serviceboendet vid födelsedagar och till jul.
  • Har samarbete med skolan och kyrkan.
  • Deltager med stor framgång i kretskampen i mars månad, en intensiv och tidsbegränsad frågesport då det gäller att vi är många som hjälps åt att besvara de klunga frågorna. Kom och hjälp till att ge Färingtofta en bra placering. Vi bjuder på fika.
  • osv

Kontakta gärna någon i styrelsen för vidare information.

Styrelsemedlemmar 2013:

Marianne Ljungdahl - Ordförande
Nils Svensson - Sekreterare
Ulla Andersson - Kassör
Ingegerd Eberhardt
UllaBritt Troedsson
Ulla Andersson
Gunnel Jönsson
Karin Wijk
IngaLill Nilsson